V kolikor se srečujete s težavami pri dostopu do informacijskih sistemov Univerze v Ljubljani, vas vljudno naprošamo, da izvedete ponastavitev gesla v rubriki "Upravljanje z digitalno identiteto" na spletni strani ID portala.

Digitalna identiteta

Ta del portala je namenjen osnovnim operacijam povezanim z vašo digitalno identiteto. Vašo digitalno identiteto na UL predstavljata vaše uporabniško ime in vaše geslo. Uporabniška imena imajo obliko e-naslova (npr. jn1234@student.uni-lj.si). Če svoje digitalne identitete še nimate, jo lahko na tem portalu prevzamete, v nasprotnem primeru pa lahko spremenite svoje geslo, popravite podatke povezane z vašo digitalno identiteto ali pa izveste pozabljeno geslo.

Prevzem identitete

S prevzemom pridobite vašo digitalno identiteto — uporabniško ime in geslo. Digitalno identiteto lahko uporabite za dostop do informacijskih storitev UL.

Pozabljeno geslo

Če ste vašo digitalno identiteto že prevzeli in veste svoje uporabniško ime (npr. jn1234@student.uni-lj.si) lahko na tej povezavi nastavite geslo na novo vrednost (reset gesla).

Sprememba gesla

Na tej povezavi lahko spremenite svoje geslo za dostop do informacijskih storitev na UL.

Geslo izberite skrbno. Vaše geslo varuje vašo digitalno identiteto, zato izberite močno geslo, ki ga boste lahko skrbno varovali. Izogibajte se gesel, ki jih je lahko uganiti (npr. vaše ime ali priimek, ime vašega partnerja, vaš rojstni datum, ...). Geslo mora biti dolgo vsaj 10 znakov, ne sme vsebovati vašega imena ali priimka in ustrezati mora vsaj 3 od naštetih kriterijev:

  • male črke angleške abecede,
  • velike črke angleške abecede,
  • številke,
  • ločila: -_.+@.

Hkrati vaše geslo ne sme vsebovati zaporedne kombinacije naslednjih znakov: script, select, insert, update, delete, drop, --, ', /* in */.

Preverjanje uporabniškega imena in gesla

Tukaj lahko preverite delovanje vaše digitalne identitete (vašega uporabniškega imena in gesla).