Preverjanje uporabniškega imena in gesla

Tukaj lahko preverite delovanje svoje digitalne identitete. Vašo digitalno identiteto sestavljata uporabniško ime in geslo. Uporabniška imena imajo obliko e-naslova (npr. jn1234@student.uni-lj.si). Če svoje digitalne identitete še nimate jo lahko prevzamete na povezavi Prevzem identitete.

Vaša digitalna identiteta

Uporabniška imena imajo obliko naslova za e-pošto. Primer uporabniškega imena, ki ga ima Janez Novak: jn1234@student.uni-lj.si.

Prekliči