Sprememba gesla

Na tej spletni strani lahko spremenite svoje geslo. Geslo je poleg uporabniškega imena del vaše digitalne identitete.

Geslo izberite skrbno. Geslo varuje vašo digitalno identiteto, zato izberite močno geslo, šibkim geslom kot so vaše ime, vaš priimek, vaš rojstni datum ali ime vašega partnerja pa se izogibajte. Izbrano geslo mora biti dolgo vsaj 10 znakov, ne sme vsebovati vašega imena ali priimka in ustrezati mora vsaj 3 od naštetih kriterijev:

  • male črke angleške abecede,
  • velike črke angleške abecede,
  • številke,
  • ločila: -_.+@.

Za uspešno spremembo vašega gesla morate izpolniti vsa vnosna polja.

Vaša digitalna identiteta

Uporabniška imena imajo obliko naslova za e-pošto. Primer uporabniškega imena, ki ga ima Janez Novak: jn1234@student.uni-lj.si.

Novo geslo

Zaradi preprečevanja tipkarskih napak morate novo geslo vnesti dvakrat.

Prekliči