Sprememba gesla

Na tej spletni strani lahko spremenite svoje geslo. Geslo je poleg uporabniškega imena del vaše digitalne identitete.

Geslo izberite skrbno. Geslo varuje vašo digitalno identiteto, zato izberite močno geslo, šibkim geslom kot so vaše ime, vaš priimek, vaš rojstni datum ali ime vašega partnerja pa se izogibajte. Izbrano geslo mora biti dolgo vsaj 8 znakov. Vsebovati mora številke, male in velike črke angleške abecede, lahko pa tudi naslednja ločila: -_.+@.

Za uspešno spremembo vašega gesla morate izpolniti vsa vnosna polja.

Vaša digitalna identiteta

Uporabniška imena imajo obliko naslova za e-pošto. Primer uporabniškega imena, ki ga ima Janez Novak: jn1234@student.uni-lj.si.

Novo geslo

Zaradi preprečevanja tipkarskih napak morate novo geslo vnesti dvakrat.

Prekliči