• id portal
    • The central identity management portal

Your password is an important part of your digital identity. You can use this page to change it.

Geslo izberite skrbno. Geslo varuje vašo digitalno identiteto, zato izberite močno geslo, šibkim geslom kot so vaše ime, vaš priimek, vaš rojstni datum ali ime vašega partnerja pa se izogibajte. Izbrano geslo mora biti dolgo vsaj 8 znakov. Vsebovati mora številke, male in velike črke angleške abecede, lahko pa tudi naslednja ločila: -_.+@.

Please fill out all the fields marked with an asterisk (*).

Your digital identity

Usernames look like email addresses. An example of a username that belongs to John Smith is: js1234@student.uni-lj.si.
*Username:
*Current password:

New password

You need to enter the new password twice to avoid typos.
*New password:
*New password confirmation: