• id portal
    • Osrednji portal za upravljanje z vašo digitalno identiteto

Aplikacija E-obvestila je namenjena urejanju e-poštnih seznamov in pošiljanju sporočil nanje. S pomočjo te aplikacije lahko ustvarite e-poštne sezname za predmete ali druge dejavnosti pri katerih želite sporočila hkrati pošiljati več udeležencem. Udeleženci se lahko na sezname prijavljajo sami, pedagogi pa imajo tudi možnost, da na določen dopisni seznam prijavijo skupino študentov s pomočjo njihovih vpisnih številk.

Za vstop v aplikacijo potrebujete vaši digitalno identiteto - uporabniško ime in geslo. Študentje lahko več o svoji digitalni identiteti izveste na povezavi Digitalna identiteta, kjer lahko vašo digitalno identiteto tudi prevzamete. Pedagogi pa lahko z a dostop do aplikacije uporabljate digitalno identiteto, ki jo uporabljate pri vsakodnevnem delu z informacijskimi sistemi UL. V aplikacijo E-obvestila vstopite s pomočjo povezave Prijava.